Yacht Klub Polski Bielsko    Poradnik
Kursy Ośrodki Morze Co wybrać z oferty
Szkolenia ISSA Port Kozin Mazury Jak się zapisać?
Rejsy Ośrodek Tresna Jez. Żywieckie Co zabrać na łódkę
Kalendarz szkoleń Sprzęt pływający Jak dojechać
Gadżety Imprezy Poznaj naszą kadrę
"

SZKOLENIA ISSA


Czym jest ISSA?
ISSA to Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (ang. International Sailing Schools Association). Organizacja ta powstała w 1969 roku z inicjatywy Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego w Glenans we Francji oraz szkół żeglarskich Włoch, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a także Polski (PZŻ, obecnie nie stowarzyszony w ISSA). Aktualnie ISSA zrzesza kilkaset szkół żeglarskich z całego świata. Celem jej działalności jest: - promowanie i wspieranie organizacji nauczających żeglarstwa, - rozwój żeglarstwa (współpraca z Międzynarodową Federacją Żeglarską ISAF). ISSA wypracowała własny, niezależny system patentów żeglarskich mający zastosowanie w wielu krajach.

Gdzie honorowane są patenty ISSA?
Australia, Belgia, Chorwacja, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone.

Czym jest certyfikat ISSA?
Certyfikat ISSA jest potwierdzeniem nabycia wystarczającej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do samodzielnego prowadzenia jachtów morskich w celach turystycznych. Nie mają tu zastosowania ograniczenia akwenu, powierzchni żagla czy wielkości jachtów (niemniej długość jachtu nie może przekraczać 24 m, gdyż wtedy wymagane są uprawnienia zawodowe), a jedynym ograniczeniem jest liczebność załogi tj. maksymalnie 12 osób. W systemie ISSA wyróżniamy następujące certyfikaty:

 • Inland skipper - sternik śródlądowy
 • Qualified crew - wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego
 • Inshore skipper - podstawowy amatorski stopień skipper
 • Master of Yacht - zaawansowany amatorski stopień skippera
 • Master of Sailing Yacht - stopień skippera zawodowego

  Zdobycie patentu ISSA jest o wiele prostsze niż zdobycie patentu sternika morskiego PZŻ, np. możliwość zdania egzaminu ISSA eksternistycznie.

  Jak uzyskać patent ISSA poziom I?
 • Odbyć szkolenie: odbycie rejsu ze skipperem posiadającym patent ISSA. Skipper w trakcie rejsu obserwuje kursanta i na koniec kursu wyraża swoją opinię odnośnie samodzielnego prowadzenia jachtu przez kursanta: pozytywną lub negatywną. Instruktor potwierdza swoim nazwiskiem, które znajdzie się na patencie kursanta, posiadanie przez kursanta odpowiednich kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia jachtu.
 • Egzamin eksternistyczny: osoby, które uważają, że posiadają wystarczające umiejętności oraz wiedzę, mogą przystąpić do jednodniowego egzaminu praktyczno-teoretycznego. W czasie takiego egzaminu kursant wykonuje wszystkie zadania z zakresu wymaganego na patent (patrz program szkolenia).
 • Weryfikacja patentu sternika jachtowego PZŻ: osoby posiadające patent sternika jachtowego PZŻ oraz staż morski, minimum 100 godzin (liczone od momentu uzyskania stopnia sternika jachtowego PZŻ), mogą wystąpić o weryfikację na patent ISSA Inshore skipper bez egzaminu.

  Jak wygląda ramowy program szkolenia na sternika wg standardu ISSA?
 • Znajomość podstawowych węzłów: ratowniczy, cumowniczy, wiązanie odbijaczy, knagowanie, buchtowanie lin;
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa: wzywanie pomocy (flary, UKF + inne), środki ratunkowe na pokładzie (kamizelki, tratwa), postępowanie;
 • Podstawowe przepisy - zapobieganiu zderzeniom na morzu: światełka, uprzywilejowania, zasady pierwszeństwa (prawy hals, nawietrzny), kolizja itp.;
 • Kierunki Żeglowania względem wiatru i ustawienie żagli;
 • Manewrowanie jachtem na żaglach: MOB, bojka/kotwica;
 • Manewrowanie jachtem na silniku: MOB, kotwica, cumowanie;
 • Nawigacja elektroniczna i podstawy terestycznej;
 • Podstawy meteorologii;
 • Obsługa urządzeń na jachcie: obsługa żagli, windy kotwicznej, kabestanów, bączka.

  Instruktorem ISSA w Yacht Klubie Polski Bielsko jest kpt. Norbert Szymała - profesjonalny i doświadczony kapitan z bogatą praktyką morską oraz instruktorską.


  Zobacz:
 • Oficjalny serwis Yacht Klub Polski Bielsko
  Copyright © Yacht Klub Polski Bielsko