Yacht Klub Polski Bielsko    Poradnik
Kursy Ośrodki Morze Co wybrać z oferty
Szkolenia ISSA Port Kozin Mazury Jak się zapisać?
Rejsy Ośrodek Tresna Jez. Żywieckie Co zabrać na łódkę
Kalendarz szkoleń Sprzęt pływający Jak dojechać
Gadżety Imprezy Poznaj naszą kadrę

SZKOLENIA ISSA


Czym jest ISSA?
ISSA to Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich (ang. International Sailing Schools Association). Organizacja ta powstała w 1969 roku z inicjatywy Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego w Glenans we Francji oraz szkół żeglarskich Włoch, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a także Polski (PZŻ, obecnie nie stowarzyszony w ISSA). Aktualnie ISSA zrzesza kilkaset szkół żeglarskich z całego świata. Celem jej działalności jest: - promowanie i wspieranie organizacji nauczających żeglarstwa, - rozwój żeglarstwa (współpraca z Międzynarodową Federacją Żeglarską ISAF). ISSA wypracowała własny, niezależny system patentów żeglarskich mający zastosowanie w wielu krajach.

Gdzie honorowane są patenty ISSA?
Australia, Belgia, Chorwacja, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone.

Czym jest certyfikat ISSA?
Certyfikat ISSA jest potwierdzeniem nabycia wystarczającej wiedzy, umiejętności i doświadczenia do samodzielnego prowadzenia jachtów morskich w celach turystycznych. Nie mają tu zastosowania ograniczenia akwenu, powierzchni żagla czy wielkości jachtów (niemniej długość jachtu nie może przekraczać 24 m, gdyż wtedy wymagane są uprawnienia zawodowe), a jedynym ograniczeniem jest liczebność załogi tj. maksymalnie 12 osób. W systemie ISSA wyróżniamy następujące certyfikaty:

  • Inland skipper - sternik śródlądowy
  • Qualified crew - wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego
  • Inshore skipper - podstawowy amatorski stopień skipper
  • Master of Yacht - zaawansowany amatorski stopień skippera
  • Master of Sailing Yacht - stopień skippera zawodowego

    Zdobycie patentu ISSA jest o wiele prostsze niż zdobycie patentu sternika morskiego PZŻ, np. możliwość zdania egzaminu ISSA eksternistycznie.

    Jak uzyskać patent ISSA poziom I?
  • Odbyć szkolenie: odbycie rejsu ze skipperem posiadającym patent ISSA. Skipper w trakcie rejsu obserwuje kursanta i na koniec kursu wyraża swoją opinię odnośnie samodzielnego prowadzenia jachtu przez kursanta: pozytywną lub negatywną. Instruktor potwierdza swoim nazwiskiem, które znajdzie się na patencie kursanta, posiadanie przez kursanta odpowiednich kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia jachtu.
  • Egzamin eksternistyczny: osoby, które uważają, że posiadają wystarczające umiejętności oraz wiedzę, mogą przystąpić do jednodniowego egzaminu praktyczno-teoretycznego. W czasie takiego egzaminu kursant wykonuje wszystkie zadania z zakresu wymaganego na patent (patrz program szkolenia).
  • Weryfikacja patentu sternika jachtowego PZŻ: osoby posiadające patent sternika jachtowego PZŻ oraz staż morski, minimum 100 godzin (liczone od momentu uzyskania stopnia sternika jachtowego PZŻ), mogą wystąpić o weryfikację na patent ISSA Inshore skipper bez egzaminu.

    Jak wygląda ramowy program szkolenia na sternika wg standardu ISSA?
  • Znajomość podstawowych węzłów: ratowniczy, cumowniczy, wiązanie odbijaczy, knagowanie, buchtowanie lin;
  • Znajomość zasad bezpieczeństwa: wzywanie pomocy (flary, UKF + inne), środki ratunkowe na pokładzie (kamizelki, tratwa), postępowanie;
  • Podstawowe przepisy - zapobieganiu zderzeniom na morzu: światełka, uprzywilejowania, zasady pierwszeństwa (prawy hals, nawietrzny), kolizja itp.;
  • Kierunki Żeglowania względem wiatru i ustawienie żagli;
  • Manewrowanie jachtem na żaglach: MOB, bojka/kotwica;
  • Manewrowanie jachtem na silniku: MOB, kotwica, cumowanie;
  • Nawigacja elektroniczna i podstawy terestycznej;
  • Podstawy meteorologii;
  • Obsługa urządzeń na jachcie: obsługa żagli, windy kotwicznej, kabestanów, bączka.

    Instruktorem ISSA w Yacht Klubie Polski Bielsko jest kpt. Norbert Szymała - profesjonalny i doświadczony kapitan z bogatą praktyką morską oraz instruktorską.


    Zobacz:
  • Oficjalny serwis Yacht Klub Polski Bielsko
    Copyright © Yacht Klub Polski Bielsko