Yacht Klub Polski Bielsko

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Artykuły / Newsy dla klubowiczów
Autor Machu Opublikowano: 19 Lis 2021 - 15:01

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu, działając w oparciu o Statut YKPB, zwołuje na dzień 27.11.2021r. (sobota) o godz. 11:00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Bielsku-Białej przy ul. Szkolnej 15. Drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się na dzień 27.11.2021r. o godz. 11:15.

Porządek walnego zgromadzenia w dalszej części wiadomości.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Uczczenie minutą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną wachtę.
3. Dokonanie wyboru:
   a. Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
   b. Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku Walnego Zgromadzenia w głosowaniu.
5. Przedstawienie sprawozdań:
   a. Zarządu Klubu.
   b. Komisji Rewizyjnej.
6. Zgłaszanie kandydatów do Władz Klubu:
   a. Komandora Klubu.
   b. Członków Zarządu Klubu.
   c. Komisji Rewizyjnej.
   d. Sądu Koleżeńskiego.
   e. Członka Honorowego.
7. Prezentacja i zatwierdzenie kandydatów do Władz Klubu.
8. Dyskusja.
9. Poddanie pod głosowanie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
10. Przeprowadzanie wyborów:
   a. Na Komandora Klubu.
   b. Do pozostałych Władz Klubu.
   c. Na Członków Honorowych.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.
12. Wystąpienie Komandora.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.


Artykuł ze strony Yacht Klub Polski Bielsko
  http://ykpb.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
  http://ykpb.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=353