Yacht Klub Polski Bielsko

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Artykuły / Newsy dla klubowiczów
Autor Machu Opublikowano: 04 Mar 2022 - 22:55

Zarząd Klubu zwołuje na dzień 22.03.2022r. (wtorek) o godz. 17:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bielsko-Biała, dn. 04.03.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu, działając w oparciu o Statut YKPB, zwołuje na dzień 22.03.2022r. (wtorek) o godz. 17:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poświęcone rozwiązaniu wątpliwości prawnych wyboru Komisji Rewizyjnej w dniu 27.11.21r. oraz przedstawieniu faktycznej sytuacji majątkowej Klubu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Klubu w Bielsku-Białej przy ul. Szkolnej 15. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wyłącznie członkowie Klubu z wyłączeniem osób urlopowanych, zawieszonych i wobec których toczą się postępowania dyscyplinarne. Zgodnie z § 22. Statutu Klubu Nadzwyczajne Walne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznacza się na dzień 22.03.2022r. o godz. 17:55.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  4. Przedstawienie przez Komandora wątpliwości prawnych związanych z wyborem Komisji Rewizyjnej w kontekście § 26 pkt.2. Statutu Klubu.

  5. Przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej.

  6. Przedstawienie przez Komandora faktycznej sytuacji majątkowej Klubu.

  7. Ogłoszenie wyników wyborów.

  8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.Artykuł ze strony Yacht Klub Polski Bielsko
  http://ykpb.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
  http://ykpb.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=355