Yacht Klub Polski Bielsko

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Artykuły / Newsy dla klubowiczów
Autor Teddy Opublikowano: 13 Maj 2022 - 21:39

Zarząd Klubu, działając w oparciu o Statut YKPB, zwołuje na dzień 27.05.2022r. (piątek) o godz. 17:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poświęcone ponowieniu wyborów Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Klubu w Bielsku-Białej przy ul. Szkolnej 15. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wyłącznie członkowie Klubu oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta. Zgodnie z § 22. Statutu Klubu Nadzwyczajne Walne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się na dzień 27.05.2022r. o godz. 17:45.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Powitanie obecnych i zaproszonych gości.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawy dyscyplinarne.
6. Przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej.
7. Przeprowadzenie wyborów Sądu Koleżeńskiego.
8. Głosowanie w zakresie upoważnienia Zarządu Klubu do podjęcia decyzji dotyczącej sprzedaży siedziby przy ul. Szkolnej 15.
9. Ogłoszenie wyników wyborów.
10. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.


Artykuł ze strony Yacht Klub Polski Bielsko
  http://ykpb.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
  http://ykpb.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=361